Giao ban công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức buổi giao ban công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhằm rà soát các nhiệm vụ, công tác về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu…

Qua thảo luận, đánh giá của các ngành chức năng cho thấy: Đến nay Xuân Lộc có 7/14 xã  đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng 5 xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao đều thực hiện  đạt  từ 10 đến 19/20 chỉ tiêu chung. Ngoài ra, huyện còn tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, chủ động triển khai phương án phòng chống khô hạn, phòng chống cháy rừng…

Sequence 01.Still042.jpg

Đối với công tác xây dựng chuỗi liên kết, xác định đây là một bước tiến quan trọng trong xây dựng, quản bá thương thiệu sản phẩm, tạo đầu ra, nâng cao thu nhập cho người lao động, huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng VietGAP, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đồng thời hỗ trợ kinh phí để người dân tham gia các chuổi liên kết lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, mua giống, phân bón với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Về thực hiện đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm hàng hóa(OCOP). Trong năm 2019, Xuân Lộc có 02 sản phẩm là trứng gà sạch của công ty TNHH sản xuất và chăn nuôi Thanh Đức đạt 04 sao; Sản phẩm dưa lưới  của công ty TNHH Trang trại Việt đạt 03 sao. Qua tổ chức đánh giá, xếp hạng dến nay, huyện có thêm 2 sản phẩm là sầu riêng của HTX TMDVNN Xuân Định và chôm chôm của HTX TMDVNN Bảo Hòa được xếp hạng 03 sao theo xếp hạng cấp tỉnh.


                                                                     Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​