Họp mặt kỷ niêm 90 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam

 

Sáng 8/10, Hội Nông dân huyện Xuân Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); biểu dương nông dân điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020).

Trải qua 90 năm, dưới sự dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từ 50.000 hội viên trong cả nước năm 1930, đến nay cả nước đã có trên 12 triệu hội viên. Với công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, Hội Nông dân Việt Nam đã được nhà nước tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các hoạt động. Nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng, sự đánh giá của Bác Hồ kính yêu đã khẳng định về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Tại huyện Xuân Lộc, những năm qua các phong trào thi đua được các cấp Hội phát động và thưc hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khỏi, chăm lo tốt đời sống của hội viên nông dân, công tác khuyến nông chuyển giao khoa học kỷ thuật cho bà con đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được nhân rộng, hội viên nông dân đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sequence 01.Still038.jpgSequence 01.Still039.jpg

Dịp này, 10 cán bộ hội nông dân cơ sở trong huyện đã được Trung ương Hội nông dân tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam, 25 tập thể và 45 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện tặng thưởng giấy khen.

 

                                                                           Ngọc Hoàng  

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​