Tiếp tục ra quân chỉnh trang các tuyến đường

 

120556271_724651578204873_2287891573805685835_n.jpg

​Sáng ngày 3/10/2020, tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia làm dân vận trên các tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu thực hiện các nội dung đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, phát động phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã.

Đây là công việc thường xuyên của xã Xuân Định nhằm chỉnh trang các tuyến đường hoa trong địa bàn bằng các phần việc như: phát cỏ, tỉa cây, phát quang hàng rào, trồng thảm cỏ tạo mảnh xanh, dọn dẹp thu gom rác thải và véc mương khơi thông cống rảnh đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn theo bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

                                                                            Ngọc Hoàng​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​