Sở Thông tin và truyền thông chuyển trụ sở làm việc

 

             Ngày 29/9/2020 Sở Thông tin truyền thông ban hành Thông báo số 2718/TB-STTTT về việc chuyển trụ sở làm việc. Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông di dời trụ sở làm việc về địa chỉ số 01, đường 30/4 Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông di dời trụ sở làm việc về địa chỉ Chung cư B1 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​