Xuân Hưng khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị Hè năm 2020

 

Trong 2 ngày 26 và 27/9/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Xuân Hưng đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị Hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường học trên địa bàn xã. Tham dự và phát biểu quán triệt lớp học có đồng chí Trần Đình Lai – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng.

 kmcthe (1).jpg
 

Do số lượng cán bộ giáo viên của các trường trên địa bàn xã đông nên Ban Tuyên giáo Đảng ủy cho tổ chức 02 ngày để đảm bảo công tác quản lý lớp học. Ngày 26/9/2020 tổ chức 03 trường học gồm Trường Mầm non Xuân Hưng, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và trường Tiểu học Triệu Thị Trinh. Ngày 27/9/2020 tổ chức cho 2 trường học gồm trường THCS Nguyễn Công Trứ và trường Tiểu học Xuân Hưng, hình thức học tập triển khai qua hệ thống máy chiếu, đĩa DVD.

Nội dung triển khai: Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của Huyện trong 6 tháng đầu năm 2020. Triển khai kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Một số nội dung khác về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo.

 kmcthe (2).jpg

Thông qua lớp học giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo địa phương nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi và những vấn đề mới cần được nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức của người thầy để thực hiện tốt  việc dạy và học trước thềm năm học mới. Sau học tập Ban tuyên giáo Đảng ủy xã sẽ tổ chức cho làm bài thu hoạch để kiểm tra kết quả học tập của học viên.

                                                                                     

Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​