Xuân Trường vận động và giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, sửa chữa đường Thành Công

 

Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa đường Thành Công, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường. UBND xã đã tổ chức vận động giải phóng mặt bằng công trình khởi công mới trong năm 2020.

van dong duong thanh cong ap trung nghia.jpg

Đường Thành Công ấp Trung Nghĩa với chiều dài tuyến khoảng 1.4km (đầu tuyến giáp TL.766, cuối tuyến giáp đường Liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh), đường phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, không còn đảm bảo khả năng lưu thông. Đồng thời, do lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến ngày càng tăng, vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trong khu vực thì việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Thành Công là hết sức cần thiết hiện nay.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND xã đã tổ chức họp dân tại nhà văn hóa ấp Trung Nghĩa để thông báo chủ trương làm đường,vận động và giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, sửa chữa đường Thành Công.

Qua họp dân, đa số 100% các hộ dân sinh sống hai bên của dự án đều đồng thuận hiến đất, cây trồng và tự động tháo dỡ vật kiến trúc trong phạm vi ảnh hưởng mặt bằng xây dựng để triển khai xây dựng dự án. Bên cạnh, UBND xã cam kết phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã và ban ấp đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã vào năm 2020, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của địa phương.

Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​