Khai giảng lớp lý luận chính trị tại Xuân Lộc

 

Sáng ngày 14/9, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị hành chính khóa 60( hệ vừa làm vừa học ) đặt tại huyện Xuân Lộc cho 100 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức viên chức các cơ quan đơn vị các tổ chức cơ sở đảng thuộc huyện Xuân Lộc.

Sequence 01.Still047.jpg
Sequence 01.Still048.jpgSequence 01.Still046.jpg

Theo đó trong thời gian 12 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực xã hội; Kỹ năng lãnh đạo. quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân… Lớp học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đồng thời là cơ sở giúp các học viên thực hiện tốt hơn công tác tham mưu lãnh đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

 

                                                         Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​