Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

 

Chiều ngày 11/9/2020, Hội đồng nhân dân xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Nam – Huyện ủy viên phụ trách địa bàn xã Xuân Hưng, ông Cao Văn Tiền - Ủy viên thường trực – Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Xuân Lộc, ông Trần Đình Lai – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng.

hxhung (1).jpg 
 
Tại kỳ họp HĐND xã Xuân Hưng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hưng đối với ông Đào Đức Quý, lý do ngày 31/8/2020 ông Quý được UBND huyện Xuân Lộc quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã để giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016- 2021, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Hoàng Tâm, lý do ngày 07/8/2020 ông Tâm được UBND huyện Xuân Lộc quyết định cho thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó HĐND xã Xuân Hưng đã giới thiệu và bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã, chức danh phó chủ tịch UBND xã và ủy viên UBND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

hxhung (2).jpg 
 
Kết quả HĐND xã Xuân Hưng đã bầu ông Đào Đức Quý giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016- 2021 với số phiếu tín nhiệm là 30/30 đạt tỷ lệ 100%, bà Trịnh Thị Ngọc Thúy được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Xuân Hưng với số phiếu tín nhiệm là 30/30 đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Thanh Gương được bầu giữ chức vụ ủy viên UBND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 phụ trách công tác quân sự với số phiếu tín nhiệm là 30/30 đạt tỷ lệ 100%.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm các chức danh phó chủ tịch UBND xã, ủy viên UBND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch UBND xã và ủy viên UBND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày.

                                                                                                                 Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​