Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân xã Suối Cát

 

Sáng ngày 28/7, tại Hội trường UBND xã, Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp giữa năm theo Luật định.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình hoạt động, giám sát của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2020; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của xã trong 6 tháng đầu năm 2020; Quyết định chương trình hành động các giải pháp, mục tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Đánh giá kết quả thu- chi ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND xã.


uhuh.jpg

Ảnh: Kỳ họp thứ 12 của HĐND xã

 uhuh1.jpg
Ảnh: Lãnh đạo UBND xã tặng hoa cảm ơn và chúc mừng

Kỳ họp lần này đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND xã Suối Cát khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Hòa vả bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND xã Suối Cát khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, đồng thời biểu quyết thông qua 03 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Suối Cát năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn xã Suối Cát năm 2020.


Xuân Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​