Tạm ngưng tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân và chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần trên địa bàn huyện

 

Ngày 02/8/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành đã Văn bản Hỏa tốc số 6063/UBND-VX về việc thông báo tạm ngưng tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân và chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần trên địa bàn huyện; Theo đó:

1. Tạm ngưng tiếp công dân tại Trụ sở ban Tiếp công dân huyện và Trụ sở Ban Tiếp công dân các xã, thị trấn;

2. Tạm ngưng chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần trên địa bàn.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 03/8/2020 đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​