Kết quả hoạt động và phát triển mô hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2020

 

Xuân Hưng có diện tích đất tự nhiên là 10.496 ha, phần lớn nhân dân sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các mô hình kinh tế hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, vốn ít, chưa ứng dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản suất. Do đó kinh tế tập thể là một trong những hướng đi đang được Đảng ủy- UBND xã chú trọng.

Trên địa bàn xã hiện có 03 hợp tác xã, đó là HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ thanh long Xuân Hưng, Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, du lịch Suối Lớn và Hợp tác xã dịch vụ môi trường Xuân Hưng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã thành lập được 01 hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ thanh long Làng Chăm Xuân Hưng với 32 thành viên tham gia.

 

 ewhgsf.jpg

 

Đối với hoạt động của  Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, du lịch Suối Lớn, hiện nay hợp tác xã đã chủ động đăng ký xây dựng thương hiệu hàng hóa và sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; mạnh dạn đầu tư mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ cho sản xuất, quy mô lớn, với tổng diện tích sản xuất là 150ha, trong 06 đầu năm 2020 HTX hoạt động tốt. Tuy nhiên, do dịch bệnh covid-19 xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của HTX cụ thể như giá cả xoài lại giảm mạnh; làm cho xoài của các thành viên bị ứ động, giá xoài đài loan chỉ có 5.000đ/kg; xoài cát hòa lộc 12.000đ/kg; xoài 3 mùa 2.500đ/kg; Với giá cả như vậy nên thành viên HTX không đủ chi phí để thu hoạch, thương lái mua với số lượng nhỏ. Xoài đang ứ động với số lượng lớn; Hiện tại giá xoài cũng ổn định trở lại, HTX tiếp tục chăm sóc xoài cho vụ kế tiếp đạt hiệu quả hơn.

 

 ewhgsf1.jpg

 

 Hoạt động của HTX Thanh Long Xuân Hưng nhìn chung ổn định, có phát triển thêm về diện tích, nhưng giá cả giao động thất thường, từ đầu năm 2020 giá thanh long khoảng 25.000 đồng, đến cuối tháng 2 do ảnh hưởng của dịch covid-19 giá thanh long giảm mạnh xuống còn 6.000đ/kg. Hiện giá thanh long đang giao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Hoạt động của HTX dịch vụ môi trường Xuân Hưng duy trì tốt, doanh thu ổn định, bình quân thu nhập 5,4 triệu đồng/người/tháng. Đối với hoạt động của các tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao, trên địa bàn xã hiện có 01 tổ hợp tác chăn nuôi heo gồm 07 thành viên đang hoạt động bình thường; 25 câu lạc bộ năng suất cao, trong đó: 08 CLB hoạt động tốt; 17 CLB hoạt động trung bình. .

Để việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể ở địa phương 6 tháng cuối năm 2020 hoạt động có hiệu quả, UBND xã sẽ rà soát thống kê và chấn chỉnh hoạt động của các tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao để có định hướng hoạt động cụ thể mang lại doanh thu hiệu quả cho người nông dân.


                                                                                                Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​