Hội nghị góp ý về Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040

 

Sáng ngày 28/7/2020, tại Hội trường UBND xã Xuân Trường đã tổ chức hội nghị góp ý về Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Phan Minh Thông và Thạc sĩ Trịnh Phan Ngọc Diệu thuộc đơn vị tư vấn Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã trình bày quá trình triển khai thực hiện và một số nội dung của Quy hoạch chung xây dựng xã về lý do và sự cần thiết lập quy hoạch, phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, tiềm năng phát triển và dự báo phát triển quy hoạch chung xây dựng xã.

z1997713582998_b25453616d767a90abddfe9a4fbdd056.jpg

Qua đó, thông qua quy hoạch chung về xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 với các nội dung quy hoạch: phát triển không gian tổng thể xã về Định hướng không gian phát triển của xã, các điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và các chương trình, dự án ưu tiền đầu tư và giải pháp thực hiện quy hoạch.

Kết luận tại hội nghị, ông Đinh Văn Bình - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã đánh giá cao về quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 và cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung phù hợp theo ý kiến góp ý của các thành viên tham dự hội nghị để hoàn thiện dự án.

          Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​