Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

 

Sáng ngày 29/7/2020 , Hội Khuyến học xã Xuân Tâm tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu. Đến dự có đồng chí Vũ Văn Quý- BT.CT UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; các đồng chí trong BCH hội khuyến học, các đồng chí là trưởng các ban ngành và đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp, trưởng Ban CTMT ấp, hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã và đại diện các dòng học tập, gia đình hiếu học, và các mô hình học tập tiêu biểu đã về dự.

 Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cộng đồng học tập của xã  đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng.Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn xã được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có 01 dòng họ học tập, đã thực hiện tốt phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và 10/10 cộng đồng đăng ký và được công nhận danh hiệu. Việc triển khai đăng ký dòng họ học tập và cộng đồng học tập và kiểm tra, đánh giá, xếp loại dòng họ học tập đã được Hội Khuyến học của xã, triển khai thực hiện nghiêm túc.Cũng sau 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn xã có 13 mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương khen thưởng… Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, đã và sẽ đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ dưới nhiều hình thức, phương thức học tập khác nhau để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân, gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.

gsfsfdg12.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Quý- BT.CT UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã đã đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của xã trong 05 năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Hội khuyến học xã cần tiếp tục, giữ vững, củng cố phát huy kết quả để phong trào khuyến học, khuyến tài từ xã đến ấp phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả, có những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần phát triển mạnh mẽ và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của xã tiến lên tầm cao mới.

 Nhân dịp này, Hội Khuyến học xã đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.


KH&CN xã Xuân Thành

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​