Xuân Lộc phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao và 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu

 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc cho hay, tính đến nay huyện đã có 7/14 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 50% tổng số xã trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm 2020, Xuân Lộc phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Đồng thời phấn hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu ấp Bảo Thị, xã Xuân Định và theo đó nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất từ 170 triệu đồng/ha/năm lên 220 triệu đồng/ha/năm đối với các loại cây trồng chủ lực.


Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​