Ra quân chăm sóc tuyến đường hoa

 

Sáng ngày 26/7, các đoàn thể xã Xuân Thọ đã tổ chức ra quân chăm sóc các tuyến đường hoa thuộc các đường liên huyện, liên thôn, liên ấp trên địa bàn xã.

110100773_2618478605132832_3809126551254553384_n.jpg

Là một trong các địa phương của huyện đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao. Xã Xuân Thọ luôn phấn đấu giữ vững các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Riêng các tuyến đường hoa xã giao cho các ngành, các đoàn thể phụ trách. Hàng tuần, cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên tổ chức trồng hoa, làm cỏ dọn dệp và chăm sóc để các tuyến đường luôn đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

 

                                                                          Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​