Tổng kết đề án sữa học đường

 

Sáng ngày 23/7, Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết đề án "Sữa học đường" giai đoạn 2014 - 2020.

00420.00_05_34_01.Still165.jpg

Trong 6 năm qua, toàn huyện Xuân Lộc có gần 25.109 học sinh mầm non và tiểu học đăng ký uống sữa theo đề án. Trong đó 11.765 trẻ mầm non và 13.344 học sinh tiểu học khối 1,2,3. Theo đánh tại hội nghị các trường mầm non, nhóm trẻ và các trường tiểu học trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh và tỷ lệ học sinh tham gia Đề án sữa học đường. Đối với bậc mầm non, nhóm trẻ tỷ lệ trẻ tham gia trung bình trong giai đoạn 2014- 2020 đạt 97,90%. Riêng bậc tiểu học so với năm đầu tiên thực hiện dự án, đến nay số học sinh tham gia đề án tăng 9.036 học sinh. Thực hiện đề án Sữa học đường các trường đã thực hiện nghiêm việc tổ chức cho học sinh uống sữa theo lịch uống sữa chính thức và lịch uống sữa bù theo quy định của Ban chỉ đạo sữa học đường tỉnh Đồng Nai.

20200724_145524 (1).jpg

Dịp này, 35 tập thể; 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án "Sữa học đường" giai đoạn 2014 – 2020 được Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc biểu dương, khen thưởng.       

 

                                                              Như Trang

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​