Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

 

Nếu như 10 năm trước đây khi nhắc đến huyện Xuân Lộc người ta thường nghĩ ngay đến một huyện nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai với hệ thống hạ tầng giao thông thưa thớt, thiếu đồng bộ nên thông thương và đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, xác định được tầm quan trọng của giao thông nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị của huyện đã tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, làm tiền đề cho sự vươn lên phát triển bền vững của huyện Xuân Lộc ngày nay.

doan kiem tra thuc te cong tac trong cay tai cac xa thi tran.jpg
duong hoa tai xa Xuan Thanh.jpgduong hoa tai Xuan Thanh.jpg
Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định.jpg
Ảnh: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định.jpg
Ảnh: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định

thiết kế kỷ thuật trước khi làm đường.jpgz617614001063_c5fed257af7a68a24f39239c4b1e38c9.jpg
MNGGIA1.JPG

 Nhờ thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Xuân Lộc ngày nay là một trong những điểm sáng trong công tác xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Với hệ thống đường huyện, xã được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt 100%; gần 80% các tuyến ngỏ xóm, giao thông nội đồng đạt trên 40%, phần còn lại cũng được cứng hóa. Cùng với đó, trên 80% các tuyến đường lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền người dân thực hiện tốt phong trào sáng-xanh-sạch-đẹp trên các tuyến đường được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, vận dụng khéo léo vào thực tiễn, đến nay huyện Xuân Lộc đã đầu tư xây dựng gần 700km đường giao thông, với tổng kinh phí trên 1.400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động là trên 300 tỷ đồng, chiếm gần 30% các tuyến đường giao thông được xây dựng.  Điểm sáng của các công trình giao thông nông thôn của huyện là công tác khảo sát, tư vấn thiết kế kỹ thuật đều được Ban quản lý dự án huyện hỗ trợ miễn phí, nhằm giảm chi phí đầu tư cho ngân sách huyện, rút ngắn thời gian thực hiện công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn huyện Xuân Lộc ngày nay. Sau 10 năm triển khai thực hiện tích cực trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng mà trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên mọi lĩnh vực kinh tế -xã hội-quốc phòng-an ninh. Từ đó, diện mạo nông thôn của huyện Xuân Lộc có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020.


 

                                                                                          Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​