Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

​Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020

Ngày 07/7/2020, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 2668/SNV-TT về ​Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC cấp sở, huyện năm 2020.

Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được năm 2020, các đơn vị, địa phương tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục.​

Đính kèm: 2668snv-kem-5428cv huong dan tu danh gia chi so CCHC cap huyen nam 2020.pdf


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​