Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

​Nhằm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện trong năm 2020 theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Các đơn vị thực hiện theo các mẫu sau:

- Đối với các cơ quan đơn vị Phiếu 02 

- Đối với các xã, thị trấn Phiếu 03 

- Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính Phiếu 05

Đính kèm: MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHIẾU SỐ 01-5.docx

Kế hoạch: 156khubnd-177 CCHC.pdfLiên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​