Kết quả thực hiện các chính sách cho người nghèo, cận nghèo, Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2020

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức thực hiện công tác chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi đạt được như sau:

Về chế độ tín dụng, ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo Tổng số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020: 34 hộ, số tiền 1.255.000.000đ, trong đó hộ nghèo: 08 hộ, hộ cận nghèo: 21 hộ, hộ thoát nghèo: 05 hộ. Cấp 445 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 215 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và cấp hỗ trợ 472 thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, Tổ chức thăm ốm cho 98 cụ cao tuổi số tiền 4,9 triệu đồng, chúc thọ cho 04 cụ tròn 100 tuổi, số tiền 8 triệu đồng, mừng thọ cho 27 cụ tròn 90 tuổi, số tiền 27 triệu đồng, chúc thọ, mừng thọ cho 249 cụ độ tuổi 70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi, số tiền 119,2 triệu đồng. Tổ chức thăm viếng 28 cụ qua đời, số tiền 4,8 triệu đồng, ngoài ra còn hỗ trợ 10 phần quà cho 10 cụ khó khăn, trị giá 2,5 triệu đồng.

 hx1.jpg
 

Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Vận động xây dựng 02 căn nhà tình thương trị giá 90 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 101 hộ nghèo số tiền 33.633.000 đồng. Hỗ trợ tiền tết năm 2020: 222 hộ, số tiền: 153.400.000đồng,  hỗ trợ quà tết 1.972 phần quà, trị giá 615.050.000đ, trong đó: nguồn huyện phân bổ: 405 phần, trị giá 202.500.000đ, nguồn xã vận động: 1.567 phần quà, số tiền: 412.550.000đ.  Hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 cho 73 hộ nghèo (179 khẩu), số tiền 134.250.000đồng, 121 hộ cận nghèo (433 khẩu), số tiền 324.750.000đồng. Tổ chức cấp 212 phần quà từ nguồn UBND huyện phân bổ, trị giá 76, 2 triệu đồng, trong đó: 119 phần người bán vé số lẻ, tổng trị giá 35, 7 triệu đồng, 63 phần cho hộ nghèo B, trị giá 31,5 triệu đồng, 30 phần cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, trị giá 9 triệu đồng, chi hỗ trợ cho 133 người bán vé số lẻ bị mất việc do dịch bệnh Covid - 19, số tiền 119,700 triệu đồng,  ngoài ra UBND xã còn vận động và trao tặng 2.276 phần quà trị giá 488,2 triệu đồng, 11.120 chiếc khẩu trang, 278 chai nước sát khuẩn, bên cạnh đó vận động đặt 04 cây ATM và cấp phát khoảng 26 tấn gạo cho người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã, ngoài ra quán cơm Xuân Hưng tổ chức phát 1.000 suất cơm miễn phí trị giá 25 triệu đồng.  Bên cạnh đó còn hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho 64 học sinh nghèo, kinh phí 25,6 triệu đồng, (trong đó bậc Đại học: 03 em, bậc Trung học phổ thông: 04 em, Trung học cơ sở: 24 em, Tiểu học 33 em), bình quân 100.000đ/em/tháng, miễn giảm học phí cho 25 học sinh nghèo, hộ cận nghèo, trong đó: THCS: 23 em, THPT: 2 em. Ngoài ra còn triển khai Dự án dạy nghề cho người nghèo,  Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

 

hx12.jpg

 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã Xuân Hưng đã thực hiện công tác chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi đạt kết quả tốt, các chế độ chính sách đối với người nghèo, cận nghèo được thực hiện đẩy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, các ban ngành đoàn thể đã chung tay chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được vươn lên phát triển kinh tế gia đình.                                                                                                                       Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​