Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Xuân Trường tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) HĐND xã khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Ngãi - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Huỳnh Thanh Thoảng - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng tư pháp huyện, ông Cao Văn Tiền - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, cùng 30/33 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự

b51190fcfa0707595e16.jpg

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã sẽ tập trung xem xét miễn nhiệm một số chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) xã, Thường trực HĐND, UBND thông qua tờ trình giới thiệu bầu bổ sung các chức danh theo luật định, củng cố kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND để tiếp tục lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và những năm tiếp theo.

b3ea8029ead2178c4ec3.jpg

Cũng tại kỳ họp, đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND xã: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND xã và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã

Kết quả,  HĐND xã đã bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND xã và UBND xã gồm: ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐND xã , ông Bùi Lam - Phó chủ tịch HĐND xã, bà Mạc Thị Hồng Nhung giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, ông Đặng Công Ngoan giữ chức danh Trưởng ban pháp chế, ông Đinh Văn Bình - Bí thư Đảng ủy kiêm giữ chức danh Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Võ Như Giang giữ chức danh Uỷ viên UBND xã khóa XI.

3fca68e0021bff45a60a.jpgb290fe80947b6925306a.jpg

Thông qua kỳ họp, các ông, bà giữ các chức danh HĐND, UBND xã đã ra mắt và hứa hẹn, nhận nhiệm vụ tại kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường) khóa XI HĐND xã. Qua đó, bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và Nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra, cùng địa phương hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. 


            Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​