Kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt; Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu có liên quan; kiểm tra thực tế tại các công trình; làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát và các cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Xuân Hưng. Qua xem xét Báo cáo kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc kết luận như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ pháp lý và kiểm tra thực tế hiện trạng công trình: sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Xuân Hưng. Đoàn thanh tra nhận thấy: qua hơn ba năm đưa vào sử dụng, nhìn chung các hạng mục công trình đạt chất lượng, đưa vào sử dụng ổn định đạt hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật; dự án được phê duyệt đúng thẩm quyền; báo cáo kinh tế kỹ thuật được đơn vị có chức năng thẩm tra, được cấp có thẩm quyền thẩm định và được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; hồ sơ thiết kế kỹ thuật - bảng tính khối lượng chi tiết thiết kế kỹ thuật được tổ chức thẩm tra đúng quy định; các đơn vị thực hiện dự án đều đảm bảo về tư cách pháp nhân và hội đủ năng lực, tài chính theo yêu cầu; chất lượng và khối lượng thi công cơ bản đạt theo thiết kế được phê duyệt; công tác giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư được các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Qua thanh tra chưa phát hiện sai phạm.

Từ những kết luận như đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

- Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án, có trách nhiệm trong thực hiện dự án, kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán chặt chẽ, lập hồ sơ quyết toán kịp thời nhằm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích đạt hiệu quả, hạn chế xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn vốn trong đầu tư xây dựng.

- Trường THCS Nguyễn Công Trứ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả trong thời gian tới.


Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​