Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu

 

Ngày 23/6/2020, Tại Hội trường UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu cho Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 csdfdfs.jpg

Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện đã tổng hợp, triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu.

 csdfdfs1.jpg

Đ/c Huỳnh Thanh Thoảng – Trưởng phòng Tư pháp – Chủ trì Hội nghị

Sau đó, UBND các xã, thị trấn đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng cơ yếu nói riêng.

 

csdfdfs12.jpg

Chỉ Huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo khó khăn, vướng mắc


 Qua thảo luận cho thấy, phần lớn khó khăn của cấp xã là việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp thanh niêm không có mặt tại địa phương, việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...

Hội nghị cũng đã trực tiếp hướng dẫn xác định những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 43 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, việc ghi các thông tin trong biên bản vi phạm hành chính.

csdfdfs123.jpg

Đ/c Trung tá Nguyễn Trường Niên – Phó chỉ huy trưởng BCHQS huyện phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị lãnh đạo Phòng đã phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện giải đáp các vướng mắc, khó khăn cho cấp xã. Từ đó, tạo tiên đề làm tốt công tác tuyển quân năm 2021.


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​