Thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ca cao Suối Cát

 

Nhằm phát triển thương hiệu ca cao trên địa bàn xã, đồng thời hỗ trợ nông dân về vốn và kỹ thuật chăm sóc cây trồng này, sáng 26/6 UBND xã Suối Cát tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp ca cao Suối Cát.

06be522559c5a49bfdd4.jpg

HTX được thành lập với 22 thành viên tham gia nguồn vốn điều lệ 220 triệu đồng. Ngành, nghề, sản xuất, kinh doanh: Trồng ca cao và hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.Tại hội nghị thành lập, 100% thành viên bầu hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó ông Trương Văn Mỹ được bầu giữ chức vụ giám đốc HTX.

6edb2e4b25abd8f581ba.jpg

Được biết trước khi tham gia vào HTX, các thành viên tham gia hoạt động trong CLBNSC cây ca cao xã Suối Cát, với 24 thành viên sản xuất trên diện tích 25 ha. Hằng năm sản phẩm ca cao đều ký hợp đồng với công ty TNHH ca cao Trọng Đức bao tiêu sản phẩm nên giá cả khá ổn định cho người trồng ca cao.

 

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​