Hội nghị điều tra dư luận xã hội về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 17/6/2020, tại hội trường UBND xã Xuân Trường, Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đảng ủy xã Xuân Trường tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2020.

0aaf8265574faa11f35e.jpg 

Quán triệt nội dung điều tra xã hội học, chuyên viên của Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai đã nêu rõ nội dung đối với việc điều tra dư luận xã hội về về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đợt điều tra lần này Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai thực hiện điều tra tại xã 60 phiếu gồm: cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí, công nhân, giáo viên, lực lượng vũ trang, kinh doanh, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ,  Hội Người cao tuổi  .                                                                               

Thông qua cuộc điều tra, sẽ giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt chính xác quan điểm, thái độ đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, thực trạng nêu gương của cán bộ đảng viên trên địa xã nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục đem lại hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

          Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​