Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2020. (Đính kèm: Quyết định số 1810/QĐ-UBND)

1810qdubndt-kem-4423cv CCHC.pdf

6416khubndt-kem-4374cv.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​