Liên thông dữ liệu Y tế, Giao thông giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 Liên thông dữ liệu Y tế, Giao thông giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia​

Từ ngày 1/7/2020: Sẽ thực hiện thí điểm trong vòng 06 tháng việc đổi GPLX trực tuyến mức độ 4 đồng thời liên thông dữ liệu khám sức khỏe, giao thông trên Cổng DVC Quốc gia để đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục.

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe là một trong những thủ tục đầu tiên được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia dưới hình thức dịch vụ công mức độ 3 và được người dân cả nước hưởng ứng sử dụng tích cực.

Để tạo thêm nhiều thuận lợi cho người dân trên cả nước, Bộ Giao thông vận tải đã thông báo việc triển khai thí điểm cấp mới và cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, giai đoạn thí điểm (khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 1/7/2020), Cổng DVC Quốc gia sẽ kết nối với dữ liệu ngành Y tế để hực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe tại một số bệnh viện của Thành phố Hà Nội và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam. Kết nối với dữ liệu ngành công an trong việc hực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn quốc. Tiếp đó, Giai đoạn 2 sẽ thực hiện triển khai toàn quốc.

Đây sẽ là một bước tiến quan trọng nữa trong quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử để mang đến những dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai hoàn thành việc tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh để hoàn thiện quy trình nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4; đồng thời thí điểm việc liên thông các cơ sở dữ liệu TTHC cần thiết nhằm tối ưu hóa quá trình giải quyết TTHC cho cho người dân, doanh nghiệp

Nguồn: Cổng hành chính công tỉnh Đồng Nai
Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​