Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai thẩm định bổ sung đề nghị xét, công nhận xã Suối Cao đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao năm 2020

 

Vừa qua, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đồng Nai do đồng chí Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi thẩm định bổ sung đề nghị xét, công nhận xã Suối Cao đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao năm 2020. Dự thẩm định có các đồng chí đại diện các Sở, thành viên Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo NTM huyện Xuân Lộc cùng các thành viên Ban Chỉ đạo NTM xã Suối Cao.

rffrfr.jpg

Đồng chí Lê Sanh – Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ NTM xã báo cáo tại buổi thẩm định (Ảnh: Lê Hoài)


Tại buổi thẩm định, các thành viên trong đoàn thẩm định cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo NTM huyện, xã đã trực tiếp đi xuống địa bàn các ấp để kiểm tra, đánh giá tình hình việc tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM Nâng cao của xã sau khi đã tổ chức thẩm định vào tháng 01/2020. Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo giải trình của Ban Chỉ đạo NTM xã, trong 05 tháng đầu năm UBND xã đã tiến hành phát quang cỏ dại, chăm sóc cây dọc tuyến đường Xuân Trường – Suối Cao, Gia Tỵ - Cao Su, phát quang các tuyến đường ấp. Duy trì tưới cây Hoàng Yến, Bằng Lăng, cỏ lạc dọc các tuyến đường, đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt trong mùa khô. Xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa tuyến đường Gia Tỵ - Cao su dài 1,6 km, bê tông hóa tuyến đường La Ngà – Bầu Sình dài 1200m, tuyến đường Cao su đi tổ 9 dài 600m.

rffrfr1.jpg

Đại diện Sở Văn hóa Thông tin tỉnh – Thành viên BCĐ NTM tỉnh báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí NTM qua kiểm tra thực tế (Ảnh: Lê Hoài)


Về tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất, văn hóa: đại diện Sở VHTT đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, tăng cường hoạt động của Nhà văn hóa ấp, đặc biệt là NVH ấp Cây Da. Đẩy mạnh việc tạo mảng xanh, cảnh quan môi trường, các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tại các Nhà văn hóa.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời, rà soát và báo cáo về sở thống kê số liệu các hộ kinh doanh, sản xuất để kịp thời báo cáo về Sở trong thời gian sớm nhất.

Về việc phát triển BHYT, cuối năm 2019 tỷ lệ hộ tham gia BHYT đạt 91,99%. Tuy nhiên, trong 05 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ tham gia đạt 86,97% không đạt theo quy định, số người giảm chủ yếu thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc, trẻ em và học sinh, nguyên nhân cụ thể: hộ dân tộc giảm 321 thẻ do những đối tượng này chưa có chính sách hỗ trợ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 114 hộ do kết quả điều tra hộ nghèo, các hộ này thoát nghèo nên không được hưởng theo chế độ chính sách BHYT cho hộ cận nghèo. Trong thời gian tới, UBND xã rà soát, phân loại số thẻ để phối hợp với các đại lý, BND ấp tổ chức vận động. Phấn đấu đến cuối tháng 06 năm 2020 số người tham gia BHYT với tỷ lệ đạt trên 90%.

rffrfr12.jpg

Đồng chí Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT – Trưởng đoàn thẩm định NTM tỉnh phát biểu kết luận tại buổi thẩm định (Ảnh: Lê Hoài)


Phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm định, đồng chí Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT – Trưởng đoàn thẩm định NTM tỉnh đánh giá cao những kết quả mà UBND xã Suối Cao đã thực hiện trong 05 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị UBND xã tiếp tục tập trung vào thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn hạn chế, tồn tại. Phát huy và giữ vững những tiêu chí đạt và có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện, đặc biệt tập trung vào công tác vận động người dân tham gia BHYT, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng và đảm bảo các thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa ấp, duy tu và sửa chữa các tuyến đường giao thông, đảm bảo hoàn thành Nông thôn mới Nâng cao sau đó hướng đến thực hiện Nông thôn mới Kiểu mẫu trên địa bàn xã.

Lê Hoài –  xã Suối Cao

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​