Thành lập Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao

 

Vừa qua, tại Nhà Văn hóa ấp Chà Rang, xã Suối Cao đã diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao.

Về dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND xã và các ban ngành của UBND xã Suối Cao và 24 thành viên ban đầu của Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao.

rdrd1.jpg

Hội nghị thành lập của Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao


Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; đồng thời Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, Kiểm soát viên gồm 01 thành viên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã. Theo đó, ông Trần Cao Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của hợp tác xã.

rdrd12.jpg

Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của hợp tác xã ra mắt Hội nghị


Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 24 triệu đồng với 24 thành viên tham gia ban đầu; quy mô sản xuất 40 ha; ngành nghề chủ yếu là trồng cây hồ tiêu, hoạt động dịch vụ trồng trọt; HTX có trụ sở chính đặt tại Ấp Chà Rang, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

 rdrd123.jpg
          Ông Lê Phúc - Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao

Hợp tác xã Hồ tiêu Suối Cao đang canh tác trên cây hồ tiêu rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương, có thị trường tiêu thụ tương đối rộng. Ngoài ra, phần lớn diện tích đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Suối Cao là trồng cây hồ tiêu nên rất thuận lợi trong phát triển mô hình trồng tiêu theo hướng an toàn, bền vững.

Hợp tác xã ra đời sẽ là nơi kết nối giữa những người nông dân sản xuất với các nhà doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, góp phần tích cực vào giải quyết việc làm ở nông thôn, làm giàu cho kinh tế hộ, đóng góp vào sự  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Vy (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​