Hồ sơ mẫu cấp xã

Hồ sơ mẫu cấp xã ​

1. Hồ sơ mẫu Bảo hiểm y tế cho trẻ em: Bao-hiem-y-te-danh-tre-em lang minh.pdf


2. Hồ sơ mẫu lĩnh vực công an: BohosomaulinhcvucConganxa baohoa.pdf


3. Hồ sơ mẫu lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: BohosomaulinhvucBTXH bao hoa.pdf


4. Hồ sơ mẫu lĩnh vực đất đai: bohosomaulinhvucdatdai bao hoa.pdf


5. Hồ sơ mẫu lĩnh vực Tư pháp: bohosomaulinhvucTuPhapChungThuc bao hoa.pdf


6. Hồ sơ mẫu thủ tục trợ cấp người cao tuổi: Ho-so-cat-tro-cap-nguoi-cao-tuoi-tren-80-tuoi lang minh.pdf


7. Hồ sơ mẫu thủ tục đăng ký kết hôn: ho-so-dang-ky-ket-hon lang minh.pdf


8. Hồ sơ mẫu thủ tục đăng ký khai sinh: ho-so-dang-ky-khai-sinh lang minh.pdf


9. Hồ sơ mẫu thủ tục khai tử: ho-so-khai-tu lang minh.pdf


10. Hồ sơ mẫu lĩnh vực Đạ chính: HO-SO-MAU-Dia-chinh21102019083207 xtruong.pdf


11. Hồ sơ mẫu lĩnh vực Tư pháp: HO-SO-MAU-Tu-phap21102019082505 xuan truong.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​