Huyện Xuân Lộc làm tốt công tác vận động, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” cùng cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Xuân Lộc đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an sinh, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kết quả cụ thể như sau:

I. Thực hiện gói cứu trợ xã hội của Chính phủ:

Tổng số: 12.463  người được hỗ trợ, kinh phí 14.836,65 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 11.830 người, kinh phí 14.266,95 triệu đồng; nguồn Công ty xổ số 633 người, kinh phí 569,7 triệu đồng, cụ thể:

1. Đối tượng là người có công và thân nhân người có công hưởng trợ hàng tháng: 809 người, kinh phí 1.212,5 triệu đồng (mức 500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ 3 tháng 4, 5, 6/2020).

2. Đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng: 6.522 người, kinh phí 9.680,2 triệu đồng (mức 500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ 3 tháng 4, 5, 6/2020).

3. Người nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai: 4.499 người, kinh phí 3.374,25 triệu đồng (mức 250.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ 3 tháng 4, 5, 6/2020).

4. Đối tượng mất việc làm do ảnh hưởng thu nhập từ đại dịch Covic-19: Các xã, thị trấn đang xác định đối tượng, xác lập hồ sơ theo quy định.

Riêng đối tượng bán vé số do mất việc làm, Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai hỗ trợ cho 633 người trực tiếp bán vé số trên địa bàn huyện, số tiền hỗ trợ 569,7 triệu đồng (mỗi ngưởi được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày, số ngày hỗ trợ 15 ngày, số tiền được hỗ trợ 900.000 đồng).

              II. Nguồn vận động

          Tổng số nguồn quà, hàng (quy giá trị): 3.515,566 triệu đồng, hỗ trợ cho 10.045 lượt đối tượng trên địa bàn huyện, trong đó:

          1. Nguồn huyện vận động:

          Tổng hợp nguồn huyện vận động (quy giá trị): 1.002,4 triệu đồng và 02 cây ATM gạo, cụ thể như sau:

- Chùa Bửu Quang hỗ trợ: 6.200 kg gạo, 4.398 chai dầu ăn, nước tương, 686 kg muối ăn, giá trị 130,4 triệu đồng và 62 triệu đồng tiền mặt. Số quà trên huyện phân bổ cho các xã, thị trấn trao cho 620 người bán vé số, dịch vụ xe ôm (mỗi phần giá trị 300.000 đồng/phần bao gồm quà và 100.000 đồng tiền mặt).

          - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 300 phần quà, gồm gạo và mì tôm giá trị 60 triệu đồng (phần quà 200.000 đồng). Số quà trên huyện cấp cho các xã, thị trấn trao cho 121 hộ nghèo, 152 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc khó khăn.

          - Công ty Sinh Úc 10 tấn gạo và 02 cây ATM gạo đặt tại xã Suối Cát, Xuân Hưng.

          - Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển hỗ trợ 5.000 kg gạo hữu cơ, giá trị 250 triệu đồng (50.000 đồng/kg). Số quà trên huyện trao cho các xã, thị trấn cấp cho 434 hộ nghèo B (hộ không có lao động, không có khả năng thoát nghèo).

          - Công ty TNHH Cám Thanh Bình 15 tấn gạo và 2.000 kg bột nêm, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện cấp 1.350 tấn cho cây ATM gạo đạt tại xã Xuân trường và 180 kg bột nêm cho xã Xuân Trường. Số còn lại cấp cho 13 xã còn lại. Đối tượng thụ hượng là những hộ nghèo thuộc diện DTTS và hộ khó khăn khác của 14 xã.

          - Ban quản lý Rừng phòng hộ 1 tấn gạo.

          - Huyện Đoàn Xuân Lộc 1 tấn gạo.

          - Công an huyện Xuân Lộc 3 tấn gạo.

          - Hợp tác xã Đại Nam 120 triệu đồng (quy 10 tấn gạo).

          - Hỗ trợ khác: Công ty May hỗ trợ 50.000 khẩu trang, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu phân bổ cho ngành giáo dục huyện cấp cho học sinh trên địa bàn huyện.

          Số quà, hàng trên huyện chuyển cho xã thị trấn cấp cho hộ dân, chuyển vào cây ATM gạo cấp cho nhân dân trên địa bàn thuộc diện nghèo, khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch Covic-19.

          2. Các xã, thị trấn vận động:

          Tổng hợp đến ngày 15/5/2020, tổng giá trị quy thành tiền 2.513,166 triệu đồng (quà gồm gạo; tiền mặt; hàng tiêu dùng khác như: mì tôm, gia vị, nước mắm, nước tương; khẩu trang; nước sát khuẩn…). Nguồn vận động này, các xã, thị trấn tặng cho 5.851 lượt hộ gia đình thuộc diện khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch Covic-19 tại xã, thị trấn.


Kiều Hợi - Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​