Hội nghị rà soát đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do dịch covid 19.

 

Căn cứ Công văn số 101/LĐTBXH  ngày 07/5/2020 của phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng và người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc. Nhằm để khảo sát, xác định những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid – 19 trên địa bàn xã, qua đó tổng hợp đề nghị hỗ trợ theo quy định.

tf1.jpg

Chiều ngày 13/5/2020, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị rà soát lập danh sách đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng dịch covid 19, tham dự gồm đại diện các ban ngành đoàn thể ở địa phương, trưởng, phó Ban nhân dân 08 ấp, ban công tác Mặt trận 8 ấp và Bí thư các chi bộ.  Đối tượng khảo sát là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, với các điều kiện sau: Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời hạn 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo của tỉnh Đồng Nai (dưới 1.550.000 đồng). Hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với các điều kiện sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo của tỉnh trong thời gian từ ngày 10/4/2020 đến ngày 30/6/2020, cư trú hợp pháp tại địa phương, thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẽ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô 2 bánh, xe xích lô chở khách, bán vé số lưu động, tự làm việc hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe……. Với yêu cầu đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân.

Qua một buổi rà soát, bước đầu hội nghị cơ bản đã thống nhất toàn xã có 233 hộ nằm trong diện được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, theo đó Ban nhân dân các ấp tiếp tục rà soát, tránh tình trạng bỏ sót hoặc không đúng đối tượng, nhằm đảm bảo về an sinh xã hội, kịp thời quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

                                                                                                           Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​