Làm việc với sở khoa học và công nghệ về triển khai thực hiện iso điện tử trên địa bàn huyện

Ngày 12/5/2020, UBND huyện Xuân Lộc ủy quyền cho Phòng Kinh tế và hạ tầng chủ trì phối hợp với các Phòng ban liên quan làm việc Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện điện tử ISO;

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) gồm có đồng chí Nguyễn Công Khánh - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (CCTCĐLCL); đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên Trung tâm KH&CN; đồng chí Trần Thị Khánh Linh - chuyên viên CCTCĐLCL;

Tham dự buổi làm việc với Đoàn gồm có: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện; chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch dưới sự chủ trì của Đ/c Đặng Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

f678a6d84800b25eeb11.jpg

Hình ảnh: Sở KHCN làm việc với các phòng ban của UBND huyện Xuân Lộc

 

Tại buổi làm việc, Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND huyện Xuân Lộc; Triển khai cách thức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động chuyển đổi. Các đồng chí tham dự buổi làm việc đã có những ý kiến trao đổi. Kết luận cuộc họp, Đ/c Đặng Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thống nhất việc triển khai việc chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng CNTT theo mô hình toàn bộ phòng ban trực thuộc UBND huyện Xuân Lộc và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị Sở KH&CN hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức của UBND huyện Xuân Lộc để việc thực hiện chuyển đổi đạt hiệu quả.

Phạm Thảo - Phòng Kinh tế và Hạ tầng​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​