Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 02 dự án khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn huyện

 

Ngày 6/5/2020, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Đoàn kiểm tra đánh giá nhằm kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 02 dự án Khoa học công nghệ triển khai trên địa bàn huyện.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của 9/9 thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND và Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 16/4/2020, chủ nhiệm dự án, đơn vị chủ trì dự án cùng lãnh đạo UBND các xã Xuân Hưng, Suối Cao dưới sự chủ trì của đ/c Huỳnh Thị Lành - Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện;

 98abe141d6962cc87587.jpg

Đoàn kiểm tra, đánh giá đã tiến hành đi thực tế kiểm tra tại 02 mô hình của dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài Bưởi sang một số giống xoài chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ở huyện Xuân Lộc” và 05 mô hình của dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai”.

38699d7a6eba94e4cdab.jpg

Tại cuộc họp, Đoàn kiểm tra, đánh giá đã nghe đơn vị chủ trì báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí, bảng kê khối lượng trong kỳ báo cáo, các sản phẩm trung gian. Sau khi nghe đơn vị chủ trì báo cáo, từng thành viên trong Đoàn kiểm tra, đại biểu đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến. Đơn vị chủ trì tiếp thu đồng thời giải trình và đưa ra kiến nghị. Kết luận cuộc họp, Đ/c Huỳnh Thị Lành đánh giá cao kết quả thực hiện 02 dự án của 02 đơn vị chủ trì thực hiện, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục triển khai 02 dự theo đúng tiến độ và nội dung công việc đề ra theo thuyết minh và hợp đồng; điều chỉnh, chỉnh sửa các nội dung, hoàn chỉnh báo cáo tiến độ thực hiện theo góp ý của Đoàn kiểm tra, đánh giá.


Phạm Thảo - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​