Tình hình cấp phép xây dựng tháng 4 năm 2020

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 4 năm 2020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã nhận từ Bộ phận một cửa huyện chuyển đến 12 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng với diện tích xây dựng 1.281,7m2, tổng diện tích sàn 2.182,82m2 64,99 m tường rào đều thuộc địa bàn Thị trấn Gia Ray. Đối với cấp mới có 02 hồ sơ xin cấp chính thức diện tích xây dựng 290 m2, 10 hồ sơ xin cấp có thời hạn diện tích tích xây dựng 991,7 m2. Trong đó, đã tham mưu UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy phép xây dựng đối với 06 trường hợp cấp có thời hạn diện tích tích xây dựng 541,3 m2 64,99 m tường rào. Số hồ nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 10 hồ sơ.

tgtgtg12.jpg

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực cấp phép xây dựng cho các cá nhân, hộ gia đình được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết.

 

Nguyễn Trung Hiếu (phòng Kinh tế và Hạ tầng)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​