Tình hình cấp Giấy phép xây dựng qua Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3

 

Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nên trong quý I/2020 số hồ sơ cấp phép xây dựng nộp qua dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) mức độ 3 có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Tổng số hồ sơ cấp phép xây dựng người dân nộp trong quý I/2020 là 59 hồ sơ, trong đó có đến 46 hồ sơ nộp theo hình thức DVC TT mức độ 3, chiếm tỷ lệ 77,96%. Các dao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Việc nộp hồ sơ qua DVC TT tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân (cá nhân, tổ chức), khi nhân dân đăng ký DVC TT sẽ rất thuận tiện và đỡ tốn công sức, thời gian của nhân dân; tăng tính công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp cho nhân dân nắm được thông tin hồ sơ đã được tiếp nhận hay chưa, đồng thời nhận được ngay yêu cầu nếu cần bổ sung hồ sơ hay thông báo khi có kết quả thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử. Do đó sẽ đem lại hiệu quả cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Từ kết quả đạt được khả quan nêu trên, trong thời gian tới phòng Kinh tế và Hạ tầng khuyến khích, kếu gọi nhân dân tăng cường sử dụng DVC TT Mức độ 3 khi có nhu cầu đề nghị cơ quan nhà nước cấp giấy phép xây dựng, từng bước tiến tới sử dụng DVC TT mức độ 4.


Đoàn Văn Thiện (phòng Kinh tế và Hạ tầng)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​