Xuân Lộc có 100% Trưởng Công an xã đều là chính qui

 

fdghdf.jpg
Ảnh: Bà Nguyễn Thị Cát Tiên- Chủ tịch UBND huyện trao quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh

cho các đồng chí Công an chính qui về phụ trách chức danh trưởng công an xã

Tiếp tục thực hiện đề án đưa công an chính qui về đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ công an. Sáng 28/04, Ban lãnh đạo công an huyện Xuân Lộc tổ chức  lễ trao quyết định điều động của giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho 3 đồng chí công an chính qui thuộc các đội nghiệp vụ công an huyện Xuân Lộc về đảm nhiệm chức danh trưởng công an các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, Xuân Lộc đã có 15/15 xã, thị trấn có trưởng công an là chính qui và 10 xã, thị trấn có phó trưởng công an chính qui. Riêng địa bàn thị trấn Giaray, đến nay 100% quân số đều là lực lượng công an chính qui.


Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​