Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc

 

Công tác chăm sóc người có công và thực hiện cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa” đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn cả nước nói chung và ở Huyện Xuân Lộc nói riêng bằng nhiều hình thức và những phương pháp  chức khác nhau khác nhau. Đây là một hoạt động lớn, thiết thực để tưởng nhớ, ghi công những người con đã hi sinh xương máu của mình cho cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước và giúp đỡ các nước láng giềng anh em.

Đồng thời cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Tỉnh ủy, UBND huyện Xuân Lộc chỉ đạo thực hiện bằng việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể, giao cho các ngành chức năng tham mưu thực hiện.

Bên cạnh việc luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc trong công tác chăm sóc người có công và thực hiện cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa” đã tổ chức vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia chăm lo, phụng dưỡng gia đình chính sách người có công với cách mạng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với UBND thị trấn Gia Ray khảo sát thực tế theo danh sách các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Xuân Lộc và triển khai đến CBCC của cơ quan về tình hình, hoàn cảnh của các hộ gia đình chính sách; Đồng thời với sự đồng tình, thống nhất của tập thể cơ quan đã Phụng dưỡng suốt đời đối với bà Trần Thị Anh, địa chỉ khu phố 7, thị trấn Gia Ray là người có công với cách mạng (Huân chương lao động hạng 3 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước), hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vận động CBCC đóng góp một phần tiền nhỏ nhằm thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình vào hàng quý, các dịp lễ, tết.......

uhuhu123.jpg

Lãnh đạo Phòng đến thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn

 

Những hoạt động, phong trào tình nghĩa thiết thực là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm tri ân của CBCC Phòng Tài chính – Kế Hoạch đối với những người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Mong rằng những việc làm nhỏ này của Phòng ngày càng được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng, góp phần làm vơi đi đau thương của những người, những gia đình đã chịu nhiều mất mát trong chiến tranh. Ðó cũng là bài học cho các thế hệ hôm nay để sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh và công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.


Nguyễn Đức Thiện (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​