Trao quyết định bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới công chức viên chức quản lý

 

Sáng ngày 9/3, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cho công chức, viên chức quản lý của ngành giáo dục.


00420.00_16_58_20.Still063.jpg

Theo đó, Trong đợt này, UBND huyện đã trao 3 quyết định bổ nhiệm lại và 3 quyết định bổ nhiệm mới cho công chức, viên chức quản lý các bậc học trên địa bàn Huyện. Trong đó 3 quyết định quản lý bậc mầm non,  2 quyết định quản lý bậc tiểu học và 1 quyết định quản lý bậc Trung học cơ sở.

20200309_135006.jpg

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên- Chủ tịch UBND Huyện mong muốn với sự bổ nhiệm lại  cũng như bổ nhiệm mới này các cán bộ quản lý sẽ tiếp tục là những người lãnh đạo gương mẫu, nỗ lực, truyền lửa nhiệt huyết cho tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường nhằm tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời đề nghị trên cương vị quản lý của mình các đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, qui hoạch các đồng chí có đức có tài đưa vào diện qui hoạch từ đó giới thiệu để Huyện có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo phục vụ cho ngành giáo dục của địa phương trong giai đoạn tiếp theo. 

 

                                                              Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​