Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

 

UBND Huyện Xuân Lộc vừa đề ra các giải pháp phòng chống cháy và bảo vệ rừng mùa khô năm 2019 – 2020. Theo đó, các xã thị trấn, các ngành chức năng tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đảm bảo không để xảy ra sự cố cháy rừng trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, các đơn vị chủ rừng như: Bộ phận bảo vệ rừng và di tích danh thắng núi chứa chan, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cần khẩn trương thực hiện xử lý thực bì sau khai thác tại khu vực quản lý của đơn vị, quá trình xử lý phải có sự phối hợp theo dõi của Hạt kiểm lâm Xuân Lộc – Long Khánh và cảnh sát PCCC. Thường xuyên kiểm tra công tác dự trữ nguồn nước phục vụ cho công tác PCCR, kiểm tra nguồn nước các hồ Núi Le, hồ Gia Ui, các nguồn nước tự nhiên tại khu vực đỉnh núi chứa chan, dự trữ các can nhựa chứa nước tại các khu vực trọng yếu để phục vụ chữa cháy khi xảy ra sự cố.

00166.00_24_20_04.Still134.jpg

Hiện thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng, đặt hàng chục ngàn hécta rừng trồng và rừng tự nhiên trên địa bàn huyện trong trạng thái nguy hiểm dể xảy ra sự cố cháy, đây là mối quan ngại chung của các ngành, các cấp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.


                                                                          Ngọc Hoàng


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​