Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt; quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe.

Ngoài ra, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP còn quy địnth cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; hợp đồng vận chuyển (quy định chung về hợp đồng vận chuyển và quy định về thực hiện hợp đồng điện tử); quy định về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; công bố bến xe; đăng ký khai thác, ngừng hoạt động, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.


Nguyễn Hữu Minh - Chuyên viên Phòng tư pháp​​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​