Xuân Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính

 

Ngày 13 tháng 2, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019.

Năm qua, nhờ thường xuyên triển khai chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung và đội ngũ cán bộ công chức nói riêng. Từ đó ngày một nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã thị trấn, góp phần tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là việc cải cách hành chính đã góp phần giảm thủ tục phiền hà và thời gian giải quyết công việc, tạo được cung cách phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

00166.00_16_49_21.Still124.jpg

Những kết quả nổi bật là huyện đã triển khai thực hiện việc thu nộp ngân sách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, chuyển phát hồ sơ, kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện về UBND các xã thị trấn và ngược lại đã giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại và chi phí. Bên cạch đó, việc thực hiện mô hình hội nghị trực tuyến cũng đã giúp tiết kiệm thời gian, tạo nên một quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo diều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được huyện quan tâm thực hiện…, năm 2019, cùng với thành phố Long Khánh, Xuân Lộc được UBND tỉnh công nhận mức độ hoàn thành xuất săc nhiệm vụ.

Hội nghị dành nhiều thời gian tham luận bàn về các nội dung, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính trong năm 2020. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đầy đủ phẩm chất chính trị đạo đức và trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho các cá  nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp. Trong đó đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hanh chính tại bưu điện một cách hiệu quả…

00166.00_17_00_12.Still125.jpg 

Dịp này, 7 tập thể và 25 cá nhân có nhiều thành tích đong góp trong công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện tặng giấy khen.

 

                                                                                Ngọc Hoàng   

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​