Xuân Lộc công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên 100% xã, thị trấn

 

Huyện Xuân Lộc vừa công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 15 xã thị trấn trong huyện.

Được biết tù ngày 20/6/2019, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi tại 01 hộ dân trên địa bàn xã Suối Cát, đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 289 hộ trên địa bàn 57 ấp thuộc 15 xã, thị trấn, ngành chức năng của huyện đã tiến hành tiêu hủy 17,402 con heo vơi tổng trọng lượng tiêu hủy trên 910.803kg. Qua kiểm tra, rà soát đến ngày 03/02/2020 trên địa bàn huyện có thêm 4 xã là Xuân Trường, Xuân Hiệp, Xuân Phú và Xuân Định qua 30 ngày không phát sinh bệnh dịch, cộng với 11 xã được công bố hết dịch trong tháng 12 năm 2019. Như vậy đến nay, 100% xã thị trấn trong địa bàn huyện dã hết dịch bệch tả lợn Châu Phi.

00166.01_06_44_23.Still068.jpg

Theo thống kê, Xuân Lộc có khoảng 380 ngàn con heo và là địa phương có tổng đàn heo đứng thứ 2 toàn Tỉnh. Trong đó có khoảng 286 ngàn con thuộc các trang trại, số còn lại là chăn nuôi nông hộ.

                                                                               Ngọc Hoàng

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​