Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khui heo đất tiết kiệm, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

 

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài việc đăng ký thực hiện nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm văn phòng phẩm… Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thuộc Đảng bộ Khối Đảng đã đăng ký thêm mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trước hết là các đồng chí công tác trên lĩnh vực kiểm tra cơ sở.

Trong những năm qua, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đều đặn thực hiện mô hình nuôi heo đất tiết kiệm: hàng tháng trong kỳ sinh hoạt chi bộ, các các đảng viên trong Chi bộ tự giác bỏ tiền tiết kiệm nuôi heo đất, vào dịp cuối năm sẽ khui heo để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trước hết là các đồng chí công tác trên lĩnh vực kiểm tra cơ sở.

 sf.jpg
Khui heo đất tại Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


Vào sáng ngày 15/01/2019, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành khui heo đất năm 2019. Kết quả thu được hơn 1,6 triệu đồng. Dự kiến số tiền thu được sẽ được Chi bộ mua quà hỗ trợ gia đình 01 đồng chí cán bộ công tác tại ngành Kiểm tra thuộc Đảng ủy thị trấn Gia Ray và gia đình 01 đồng chí cán bộ công tác tại ngành Kiểm tra thuộc Đảng ủy xã Bảo Hòa.

Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng nó đã thể hiện tấm lòng chung tay vì người có hoàn cảnh khó khăn của các đảng viên thuộc Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về.


Cảnh Quý – UV UBKTHU

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​