Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Sáng ngày 30/12/2019, tại hội trường UBND xã, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Xuân Thọ đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Về tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kinh tế huyện; ông Hồ Đăng Văn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; bà Võ Thị Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng 34/34 vị là đại biểu HĐND xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đại diện  các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ 7/7 ấp.

Ky-hop-lan-thu-11-hdnd-.jpg

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, giám sát năm 2019 của HĐND xã; Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn xã năm 2019 và nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời nghe thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND xã năm 2019.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, gồm: Tờ trình về chương trình hoạt động, giám sát năm 2020 của HĐND xã; Tờ trình về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND xã năm 2020; Tờ trình của UBND xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách xã năm 2019; Tờ trình của UBND xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách các ban ngành, đoàn thể của xã năm 2020.

Qua báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, trong năm Xuân Thọ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, kinh tế ngày càng khởi sắc. Cùng với sự nổ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể, UBND xã đã đạt được một số kết qủa đáng khích lệ cụ thể như: Tổng giá trị sản xuất xã hội đạt 103,63% so với kế hoạch tăng 7,90% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 103,13% so với kế hoạch; Giá trị sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp, xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 103,54 % so với kế hoạch; Tỷ lệ hộ dùng điện: 100%; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,97 %; tỷ lệ hộ nghèo 0,21; Tính đến nay xã Xuân Thọ có 19/19 chỉ tiêu đạt với 53/53 chỉ tiêu đạt. So với tiêu chí tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đối với tiêu chí chung có 2/4 tiêu chí đạt với 18/20 chỉ tiêu đạt còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá và 01 chưa đạt; Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp thứ  11, HĐND xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, cụ thể : Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND xã; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách xã năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách các ban ngành, đoàn thể của xã năm 2020 và Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND xã năm 2020

                                                                          Lê Thị Thủy

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​