Bảng giá đất mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

 

Sáng ngày 30/12//2019, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 14 để thông qua nội dung Nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024.

fsdfs.jpg
               Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 14 của HĐND tỉnh 

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của bảng giá đất hiện hành, tiến hành điều chỉnh, bổ sung một số quy định còn tồn tại, hạn chế để áp dụng cho giai đoạn 2020-2024; riêng về mức giá các loại đất được xây dựng trên cơ sở giá đất thị trường thông qua kết quả điều tra, phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của bảng giá đất về các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư,... để đưa ra đề xuất cho phù hợp. Nhìn chung, giá các loại đất có sự biến động tăng rất lớn so với bảng giá đất hiện hành, nhưng vẫn còn cách xa so với giá đất thị trường. Giá đất tại các khu vực, vị trí, đoạn đường, tuyến đường đã được rà soát, đối chiếu trên mặt bằng chung để đảm bảo sự phù hợp về giá giữa các khu vực, đoạn đường, tuyến đường trong toàn tỉnh cũng như phù hợp khung giá các loại đất do Chính phủ quy định.

Tại kỳ họp các đại biểu cùng thảo luận, thống nhất thông qua bảng giá đất của tỉnh cho giai đoạn 2020-2024, theo đó chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định để áp dụng và thực hiện việc công bố công khai theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013./.​


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​