Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa XI - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Xuân Phú đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XI - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về tham dự kỳ họp có đồng chí Vy Thị Di – Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc, đồng chí Cao Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Huỳnh Tấn Hậu - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, 26/31 đồng chí là đại biểu HĐND xã Xuân Phú khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đồng chí là đại biểu khách mời.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với các báo cáo của UBND xã liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã đối với các báo cáo của UBND xã liên quan đến lĩnh vực Pháp chế.

2117.jpg

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, gồm: Tờ trình của UBND xã về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2019. Tờ trình của UBND xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã, phân bổ dự toán chi ngân sách các ban ngành, đoàn thể của xã năm 2020. Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền, phản biện xã hội và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND xã năm 2019.

Các đại biểu cũng đã tổ chức thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua 04 Nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND xã khóa XI. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách xã. Và Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã, phân bổ ngân sách xã năm 2020.


                                                      Ngọc Qúy – UBND xã Xuân Phú                                                                                   

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​