Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1)

​Thực hiện việc điều chỉnh biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trường học thuộc UBND huyện năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (Đợt 1)
UBND huyện Xuân Lộc Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1) với nội dung như sau:

File dinh kem

Phieu-dang-ky-tuyen-dung.docx

Mau-phieu-bien-nhan-thi-tuyen-cong-chuc.docx​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​