Xuân Lộc tổng kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể

Sáng ngày 31/12, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2019.

Theo báo cáo, đến nay toàn huyện Xuân lộc có 47 tổ hợp tác, trong đó có 19 tổ hợp tác trồng trọt, 22 tổ hợp tác chăn nuôi, 1 tổ hợp tác thủy sản và 5 tổ hợp tác loại khác với 709 thành viên. Ngoài ra huyện cũng thành lập và duy trì hoạt động tốt 362 CLBNSC với gần 260 CLB trồng trọt, 94 CLB chăn nuôi, 3 CLB thủy sản, 6 CLB khác với tổng cộng gần 10 ngàn luận  tổ viên tham gia. Tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện cũng được đoàn thảo luận đánh gá cao. Hiện nay huyện có 52 HTX và 1 quỷ tính dụng nhân dân, tăng 3 HTX so với năm 2018, trong đó có 29 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, 2 HTX dịch vụ vận tải, 5 HTX thương mại dịch vụ, 4 HTX tiểu thủ công nghiệp, 7 HTX vệ sinh môi trường… với gần 4.400 thành viên cùng chung tay góp vốn điều lệ trên 147 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, Xuân Lộc đã hỗ trợ thành lập mơi được 5 HTX, tuy nhiên cũng làm thủ tục giải thể hết 2 HTX do làm ăn không hiệu quả.

00166.01_10_25_13.Still070.jpg

Nhìn chung, các HTX đã chuyển đổi và đi vào hoạt động theo luật HTX năm 2012, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động, các tổ hợp tác, CLBNSC cũng từng bước nâng cao chất lượng, thiết thưc hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh, dich vụ của một số HTX hiệu quả được tăng lên, chú trọng cung cấp dịch vụ. sản phẩm cho thành viên, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: để các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả cần có sự phối hợp phân công cụ thể trong quản lý hoạt động các HTX, các cấp chính quyền cần hỗ trợ các mô hình KTTT  trong thành lập, đào tạo, xúc tiến thương mại và xây các chuổi liên kết tuy nhiên cũng cần kiên quyết giải thể các HTX không hoạt động, làm ăn không hiệu quả. Đặc biệt là cần tổ chức các đợt học tập, đem những mô hình kinh tế tập thể tốt ở nơi khác về áp dụng tại địa phương…

00166.01_11_53_13.Still071.jpg00166.01_11_29_14.Still069.jpg

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích tốt trong hoạt động và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể năm 2019.

                                                                              Ngọc Hoàng 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​