Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Xuân Lộc khóa 6, nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Sáng ngày 17/12 HĐND huyện Xuân Lộc khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 14, nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND, việc thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tham dự kỳ họp có Ông Phạm Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ông Phạm Văn Thuận, bí thư huyện ủy Xuân Lộc.

Báo cáo của UBND Huyện về tình hình KTXH- QPAN năm 2019 tại kỳ họp nêu rõ: Giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn Huyện đạt trên 23.408,7 tỷ đồng, tăng 10,67%  so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 162,3% dự toán Tỉnh giao, tăng 46% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng hằng năm thực hiện 38.038 ha, đạt 98% KH, giảm 365 ha so với cùng kỳ; năng suất các loại cây trồng cũng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gắn với tái cơ cấu đàn vật nuôi. Về công tác xây dựng nông thôn mới, ước đến cuối năm 2019, xã Xuân Định hoàn thành NTM kiểu mẫu; 8/14 xã đạt NTM nâng cao;  các xã còn lại đều đạt 38/53 đến 48/53 chỉ tiêu trở lên.

00483.00_54_09_20.Still222.jpg

Bên cạnh đó lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước chuyển biến, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Cũng tại kỳ họp, huyện thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để tìm biện pháp khắc phục trong năm tới như: Việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương còn để ra sai phạm. Việc giải tỏa hành lan an toàn đường bộ mặc dù được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Kết thúc kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Trong đó nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2020 nêu rõ: Huyện Xuân Lộc Phấn đấu đưa giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 8,5 - 9% so với năm 2019; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,5 - 05%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14 - 15%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.250 tỷ đồng. Xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí kiểu mẫu.

00483.00_55_00_21.Still223.jpg00483.00_56_56_14.Still225.jpg

Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ hàng hóa phù hợp với điều kiện, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm từ khu vực nông thôn.

 

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​